Om fattigvesenet

Det var opprinnelig kirken sin oppgave å ta vare på de fattige gjennom tiendeskatten. Dette resulterte i at  det ble opprettet forskjellige fattigkommisjoner som skulle hjelpe de som ikke selv hadde til livets opphold. Fattigvesenet kan spores helt tilbake til 1714 i daværene Christiania, men utover på 1700-tallet ble det opprettet flere fattigkommisjoner rundt om i landet. I årene 1741-1790 at fattigvesenet ble organisert ved at byer og prestegjeld fikk fattigkommisjoner og fattigkasser. Det kunne være mange grunner til at man havnet under fattigvesenet, blant annet sykdom eller dødsfall. Først i 1845 fikk vi en lov som regulerte fattigvesenet, denne loven delte de fattige opp i tre grupper. Den første gruppen var de arbeidsudyktige og syke som fattigvesenet måtte forsørge fullt ut. Den andre gruppen var mindreårige og foreldreløse barna som gjerne ble satt ut som legdslemmer. Den siste gruppen var voksne mennesker som bare delvis kunne forsørge seg selv og familien.De ble også utsatt på legd.

Norderhov prestegjeld var områdets hovedsogn under fattigvesenet, her med inngående-, utgående-,forhandlings- og skoleprotokoller. Fattigmanntall for Norderhov gir deg opplysninger om den enkelte fattig.

 

  NORDERHOV HOVEDSOGN FATTIGVESEN  
Inngående protokoller Utgående protokoller Forhandlingsprotokoller Div. Skole protokoller  Fattigmanntall
        1742-
         
    1844  1845  1846  1847  1848 1849  1850  1851  1852  1853 1854  1855  1856  1857  1858 1859  1860  1861  1862  1863 1864  1865  1866  1867  1868 1869  1870    
1868  1869  1870  1871  1872 1873  1874  1875  1876  1877   1878  1879   1869  1870  1871  1872  1873 1874  1875  1876  1877  1878 1879  1880  1881  1882  1883 1884  1885  1886  1887  1888    
1886  1887   1888  1889 1890 1891 1892 1870  1871  1872  1873  1874 1875  1876  1877  1878  1879 1880  1881  1882  1883  1884 1885  1886  1887  1888      

1883 1884 1885  1886

1887 1888  1889  1890 1891 1892 1893  1894 1895  1896 1897 1898 1899  1900  1901 1902 1903 1904  1905  1906 1907 1908

1888  1889  1890  1891 1892 1893 1894  1895 1896  1897 1898      

1888-1905

1888  1889  1890  1891 1892 1893 1894  1895  1896 1897 1898  1899 1900  1901 1902 1903  1904  1905 

       
         

 

Under Lunder og Wiger finnes det også " formanscabs-protocoll ved fattig og skole formandscabsmødre".

 

For medlemmer

Kontakt foreningen for brukernavn og passord

Copyright © 2015 Ringerike slektshistorielag. All Rights Reserved.