Møtekalender

2023

Tirsdag 17.januar kl.19.00

Foredrag om Engebret Hesselberg v/Sten Høyendahl

Sted: Svenskestua, Ringerikes Museum, Norderhov

Tirsdag 14.februar kl.19.00

Årsmøte

Sted: Svenskestua, Ringerikes Museum, Norderhov

 

 

Flere møter kommer på her.

 

Møtesteder:

 Svenskestua, Ringerikes Museum. (ved Norderhov kirke)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Ringerike slektshistorielag. All Rights Reserved.