Styre og komitéer

Styret 2017.

 
Leder:             Sten Høyendahl
Nestleder:       Grete Borgersrud
Kasserer:         Nils Elsrud
Sekretær:        Tom Larsen
Styremedl:      Bjørn Strømsbråten
Styremedl:      Anne-Berit Tuft
Varamedlem:  Lars Kristian Goa
Varamedlem   Marte Inger Stubberud
 

 

Redaksjonen i Hringariki

Sten Høyendahl
Ole E. Yttri

Tom larsen

Nils Elsrud

Marte Inger Stubberud

 

 

Valgkomité

Else Marie Abelgård
Paul Terje Hoseth
Odd P. Solstad
 

 

Copyright © 2015 Ringerike slektshistorielag. All Rights Reserved.