Ministerialbøker Norderhov

 

Ministerialbok 1 1704-1716 med alfabetisk register over ektepar, døpte og begravede.

Ministerialbok 2A 1716-1725 supplert med Klokkerbok I-1 1717-1725 med alfabetisk register over ektepar, døpte og begravede.

Ministerialbok 2B 1726-1739 med alfabetisk register over ektepar, døpte og begravede.

Laget har utarbeidet avskrift av alle begravelser i Norderhov i eldre tid, og legger nå ut begravelseslistene fra hver av de seks ministerialbøkene (kirkebøkene) mellom 1740 og 1814. Fra før er de tre eldste kirkebøkene fra 1704 til 1739 avskrevet i sin helhet. Man vil ved bruk av avskriftene nedenfor spare betydelig tid ved søking etter dødsfall, særlig fram til 1790-årene da alle kirketjenester står oppført i kronologisk rekkefølge. Vi minner ellers om at begravelseslistene i Norderhov er usedvanlig dårlig ført med masse mangler og utelatelser.

      De seks avskriftene er hentet fra:

Ministerialbok 3 (1740-57)

Ministerialbok 4 (1758-74)

Ministerialbok 5 (1775-89)

Ministerialbok 6a (1789-1801)

Ministerialbok 6b (1801-11)

Ministerialbok 7 (1812-14)

 

For medlemmer

Kontakt foreningen for brukernavn og passord

Copyright © 2015 Ringerike slektshistorielag. All Rights Reserved.