Bergsundlia

Live Olsdatter er yngste barn i en søskenflokk på 7. Hun giftet seg med Ole Halvorsen i 1885 og fikk 4 barn. Hun hadde 2 barn utenfor ekteskap før hun giftet seg. Ole Nubsen og Caroline Hansdatter. Lives foreldre er Ole Helgesen Bergsundlia (1808-1889) og Kari Syversdatter Aasterud (Syversen) (1806-1907)
Bildene har vi fått av Tom Larsen

 

For medlemmer

Kontakt foreningen for brukernavn og passord

Copyright © 2015 Ringerike slektshistorielag. All Rights Reserved.